ይሁን እንጂ ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ከገባ ከ1 እስከ 2 ወራት ባሉት ጊዜያት ውስጥ 50 በመቶ የኤች አይ ቪ ኤድስ ተጠቂዎች በቅድሚያ የሚገጥማቸው የህመም ምልክቶች (አኪዩት ሪትሮቫይራል ሲንዱረም) አሉ።

እነዚህ የህመም ምልክቶችን ካስተዋልን ታዲያ ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ ልንሆን ስለምንችል ወደ ህክምና ተቋማት ማምራት ተገቢ ነው ይላሉ የህክምና ባለሙያዎች።

ኤ አር ሲ (አኪዩት ሪትሮቫይራል ሲንዱረም) ሰውነታችን የተለያዩ ባክቴሪያዎችን እና ቫይረሶችን ለመቋቋም የሚያስችለውን አንቲቦዲስ ከማምረቱ በፊት የሚከሰቱ የመጀመሪያ የህመም ስሜቶች ናቸው።

ኤች አይ ቪ ልቅ በሆነ የግብረ ሰጋ ግንኙነት፣ የደም ንክኪ፣ ስለታማ ነገሮችን በመጋራት እንዲሁም በእርግዝና ወቅት ከእናት ወደ ልጅ እንደሚተላለፍ ይታወቃል።

እርግጥ ነው በርካቶቻችን ስለ ኤች አይ ቪ ኤድስ ያለን ግንዛቤ አነስተኛ ነው የሚባል ባይሆንም ከዚህ በታች የዘረዘሩት ግን ምናልባትም የሌላ ህመም ምልክቶች ናቸው በሚል ቸል እያልናቸው ለሞት ሊዳርጉን ስለሚችሉ ብናስተውላቸው መልካም ነው።

 1. ትኩሳት. Fever

ትኩሳት የመጀመሪያው የኤ አር ሲ ምልክት ሲሆን፥ ከጉሮሮ ህመም፣ ከሊምፍ (በደም ውስጥ የሚገኝ ፈሳሽ ንጥረ ነገር) አመላላሽ ቱቦዎች እብጠት እና ከድካም ጋር ይያያዛል።

One of the first signs of ARS can be a mild fever, up to about 102 degrees F. The fever, if it occurs at all, is often accompanied by other usually mild symptoms, such as fatigue, swollen lymph glands, and a sore throat. At this point the virus is moving into the blood stream and starting to replicate in large numbers. As that happens, there is an inflammatory reaction by the immune system.

 1. ከፍተኛ የድካም ስሜት Fatigue

  The inflammatory response generated by your

ሰውነታችን በኢንፌክሽን (ማመርቀዝ) ሲዳከም የመቆጣት ምላሽ ይሰጣል። ይህም ለህመሞች የሚሰጠው ምላሽ ከፍተኛ የድካም ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል።

ይህም የኤች አይ ቪ ኤድስ ምልክት ሊሆን ይችላል ተብሏል።

 1. የመገጣጠሚያ አጥንቶች ህመም Cold sores or genital herpes

Cold sores (oral herpes) and genital herpes can be a sign of both ARS and late-stage HIV infection. And having herpes can also be a risk factor for contracting HIV. This is because genital herpes can cause ulcers that make it easier for HIV to enter the body during sex. And people who have HIV tend to have more severe herpes outbreaks more often because HIV weakens the immune system.

 1. የጉሮሮ ህመም እና ከፍተኛ የራስ ምታት Sore throat and headache

As with other symptoms, sore throat and headache can often be recognized as ARS only in context. If you’ve engaged recently in high-risk behavior, an HIV test is a good idea. Get tested for your own sake and for others: HIV is most infectious in the earliest stage.

Keep in mind that the body hasn’t produced antibodies to HIV yet so an antibody test may not pick it up. (It can take a few weeks to a few months for HIV antibodies to show in a blood test). Investigate other test options such as one that detects viral RNA, typically within nine days of infection.

 1. የቆዳ መንደብደብ Skin rash

Skin rashes can occur early or late in the course of HIV/AIDS. This could be another sign that you might not have run-of-the-mill allergies or a cold. Rashes can sometimes be like boils, with some itchy pink areas on the arms. The rashes can also appear on the trunk of the body. If [the rashes] aren’t easily explained or easily treated, you should think about having an HIV test.

 1. ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ እና ተቅማጥ Nausea, vomiting, diarrhea

Anywhere from 30% to 60% of people have short-term nausea, vomiting, or diarrhea in the early stages of HIV. These symptoms can also appear as a result of antiretroviral therapy and later in the infection, usually as the result of an opportunistic infection. Diarrhea that is unremitting and not responding at all to usual therapy might be an indication. Or symptoms may be caused by an organism not usually seen in people with healthy immune systems.

ከ30 እስከ 60 በመቶ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የተቅማጥ በሽታ ያጋጥማቸዋል።

 1. ክብደት መቀነስ Weight loss

Once called “AIDS wasting,” weight loss is a sign of more advanced illness and could be due in part to severe diarrhea. If you’re already losing weight, that means the immune system is usually fairly depleted.  A person is considered to have wasting syndrome if they lose 10% or more of their body weight and have had diarrhea or weakness and fever for more than 30 days, according to the U.S. Department of Health and Human Services.

 1. ደረቅ ሳል Dry cough

A dry cough can be an early first sign that something is wrong. And at first it can be dismissed as bad allergies. But if it goes on for a year and a half—and keeps getting worse—something’s wrong. Benadryl, antibiotics, and inhalers didn’t fix the problem. Neither do allergists. This symptom—an “insidious cough that could be going on for weeks that doesn’t seem to resolve,” —is typical in very ill HIV patients.

ለሳምንታት የዘለቀ ደረቅ ሳልም በቫይረሱ መያዝን ሊያመላክት ይችላል።

 1. የሳንባ ኢንፌክሽን Pneumonia

The cough and the weight loss may also presage a serious infection caused by a germ that wouldn’t bother you if your immune system was working properly. There are many different opportunistic infections and each one can present differently. Other opportunistic infections include toxoplasmosis, a parasitic infection that affects the brain; a type of herpes virus called cytomegalovirus; and yeast infections such as thrush.

 1. የሌሊት ላብ Night sweats

About half of people get night sweats during the early stages of HIV infection. These can be even more common later in infection and aren’t related to exercise or the temperature of the room.

ግማሽ የሚሆኑት የኤች አይ ቪ ኤድስ ተጠቂዎች በሌሊት ላብ ይጠቃሉ። ይህም ከመኝታ ክፍሎች ሙቀት ጋር የተያያዘ አለመሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ።

 1. የጥፍር ቀለም እና ቅርፅ መቀየNail changes

Another sign of late HIV infection are nail changes, such as clubbing (thickening and curving of the nails), splitting of the nails, or discoloration (black or brown lines going either vertically or horizontally). Often this is due to a fungal infection, such as candida. Patients with depleted immune systems will be more susceptible to fungal infections.

የጥፍሮች መታጠፍ እና መጥቆር ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን እንደገባ ሊታዩ ይችላሉ።

 1. የመተንፈሻ እና የመራቢያ አካላት ህመም Yeast infections

Another fungal infection that’s common in later stages is thrush, a mouth infection caused by Candida, a type of yeast. It’s a very common fungus and the one that causes yeast infections in women. They tend to appear in the mouth or esophagus, making it difficult to swallow.

 1. መንቀጥቀጥ እና የእግር እና እጅ ጡንቻዎች መልፈስፈስ Tingling and weakness

Late HIV can also cause numbness and tingling in the hands and feet. This is called peripheral neuropathy, which also occurs in people with uncontrolled diabetes. This is when the nerves are actually damaged. These symptoms can be treated with over-the-counter pain relievers and antiseizure medicines such as Neurontin (gabapentin).

የእጅ እና እግር ጡንቻዎች አቅማ ማጣት ወይም መንቀጥቀጥ ለኤች አይ ቪ ኤድስ ቫይረስ ብቻም ሳይሆን ለስኳር በሽታ መጋለጥንም ሊያሳይ ይችላል።

 1. የወር አበባ ኡደት መዛባት Menstrual irregularities

Advanced HIV disease appears to increase the risk of having menstrual irregularities, such as fewer and lighter periods. These changes, however, probably have more to do with the weight loss and poor health of women with late-stage infection rather than the infection itself.

Infection with HIV also has been associated with earlier age of menopause (47 to 48 years for infected women compared to 49 to 51 years for uninfected women).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here